Artistfakta 2018

​Undersøgelse og beskrivelse af artisternes og gøglernes arbejde i Danmark

Artistfakta 2018 -  Den mest ambitiøse artistundersøgelse i Danmark nogensinde?

​Spørgeundersøgelsen Artistfakta 2018 handler om at få konkrete fakta om artisternes og gøglernes arbejde i Danmark i dag. Disse fakta kan benyttes til at synliggøre vores arbejde, afklare behov for puljer, støtteordninger og (videre-)uddannelse. Men undersøgelsen har også et mere internt formål. Håbet er at en dybere forståelse af de opsøgendes artister arbejde vil kunne give mere kollektivt selvværd, styrke honorarforhandlinger og motivere artisterne til at skabe stærkere faglige fællesskaber. Endelig kan beskrivelserne bruges når den enkelte artist skal fortælle om sit arbejde, søge midler og finde samarbejdspartnere.

​Hvem står bag undersøgelsen?

Bag undersøgelsen Artistfakta 2018 står arrangørgruppen bag Gøglerfestivalen og Seminar for artister. Arrangørgruppen arbejder for at samle artister der arbejder indenfor cirkusgenrerne og styrke branchen gennem udveksling af viden og erfaringer. Dansk Artist Forbund støtter Artistfakta 2018 og Seminar for artister. Formand Lena Brostrøm Dideriksen opfordrer alle til at deltage:

"Vi har brug for mere viden om alle de mange kunstnere der optræder rundt om i Danmark. Jeg håber at alle artister indenfor cirkusgenrerne vil svare på denne undersøgelse, så vi kan få et mere detaljeret billede af artisternes store arbejdsområde."

Undersøgelsen er todelt:

  • Grundundersøgelsen er rettet mod alle typer af artister i Danmark. Den omhandler arbejdsformer, faglige kategorier, uddannelse og erhvervserfaring, arbejdsgivere, arbejdsglæde og anerkendelse.
  • Den udvidede undersøgelse har specielt fokus på den store gruppe af opsøgende og omrejsende artister, som arbejder uden fast scene. Disse artister optræder ofte solo eller i små ensembler, og deres arbejde belyses dårligt i de nuværende scenekunststatistikker. Formålet med den udvidede undersøgelse er at få et estimat på, hvor mange tilskuere disse opsøgende scenekunstnere møder årligt.​

Seminar for artister d. 30. oktober 2018 på Cirkusmuseet i Hvidovre

Artister og gøglere i Danmark har i mange år manglet et forum for faglig sparring. Seminar for artister afholdes i 2018 for tredje gang og er dermed godt på vej til at blive et stærkt samlingspunkt for denne store men ofte oversete gruppe af scenekunstnere. Årets seminar afholdes i samarbejde med og på Cirkusmuseet i Hvidovre. Dansk Artist Forbund bakker op om seminaret og yder økonomisk støtte til projektet. Undersøgelsen Artistfakta​ 2018 vil blive offentliggjort som en del af seminaret men resultaterne kommer også til at ligge frit tilgængeligt her på siden og kan benyttes af alle artister - uanset organisering.